Blog

Què és la Visualització?

Les visualitzacions són una eina terapèutica d’ús molt freqüent en les consultes de Armoniom ja que  resulten de gran ajuda en el tractament amb pacients, bé sigui emprades de forma única o bé en combinació amb altres eines. En aquest post, parlarem de les seves característiques per conèixer millor un dels recursos que actuen com a pont entre el Conscient i l’Inconscient de la persona.

Una visualització és la creació i desenvolupament d’una imatge mental normalment d’un concepte abstracte, invisible o intangible; o un sentiment o percepció. Aquesta representació mental, en el cas de Armoniom, és sempre acompanyada per la terapeuta Pascale Pech que estimula aquesta visualització, la guia (sense interferir) i la condueix / recondueix.

Quin és el propòsit?

Són variats els objectius que es poden perseguir mitjançant l’ús de les visualitzacions i aquesta àmplia varietat és la que condiciona el tipus de visualització realitzada: emocions negatives que fomenten depressions, ansietat, temors, fòbies… Cal no oblidar que la persona que acudeix a la consulta d’Armoniom ho fa a causa de l’existència d’una molèstia o dany, en la majoria dels casos físic i recurrent. Per això, en aquest cas, les visualitzacions poden resultar d’ajuda per localitzar i fer emergir, des de l’Inconscient cap al Conscient, l’entramat de factors que poden estar provocant aquesta afecció física.

Les visualitzacions no són una eina d’última generació ni acabada de descobrir sinó que s’ha utilitzat durant milers d’anys en diferents cultures, contextos i amb variats objectius. De fet, per Internet és fàcil trobar llistes de categories i tipologies que busquen una classificació de les visualitzacions: visualització científica, guiada, projectiva, creativa, relaxant, evasiva… No importen totes aquestes etiquetes. Les visualitzacions són visualitzacions i després depèn de l’ús que es faci d’elles; en el nostre cas, és un ús terapèutic.

De fet, és un mètode usat per moltes persones de forma independent amb més o menys precisió. A tall d’exemple, potser és coneguda la popularització des de fa uns anys de les visualitzacions personals centrades en situacions futures d’èxit de la persona, com a eina per a la consecució d’aquests fins. Arran d’un llibre best-seller nord-americà d’autoajuda, es va estendre un corrent de pensament centrat en visualitzar la vida que es desitjava com a forma d’estar més a prop de aconseguir-la i com a forma d’atracció.

Un altre exemple poden ser les visualitzacions a la recerca de pau i tranquil·litat. S’ensenya a les persones que pateixen ansietat a visualitzar espais que els generin calma i serenitat per tal d’anar-hi mentalment quan es trobin alterades.

En aquest sentit, i centrant-nos en el que passa a les consultes de Armoniom, volem fer distincions entre dos conceptes similars, però no idèntics: Imaginació i Visualització.

La imaginació pot actuar al servei de les visualitzacions de vegades, però potser la diferència més gran entre tots dos conceptes és que, dintre d’ Armoniom, la Visualització s’utilitza de forma lliure i les imatges sorgeixen mentalment, no són invocades de forma concreta i detallada.

Un concepte imaginat s’ha creat de forma conscient, s’ha provocat mentalment, la persona ho “redirigeix” de manera conscient, és més concret. No requereix cap tipus de preparació.

Per la seva banda, la Visualització neix, apareix lliurement sense condicionants i per això pot aportar informació de molta utilitat per a la teràpia. Ara bé, es requereix una preparació prèvia: es busca un estat de relaxació profunda que afavoreixi l’aparició de la visualització.

Exemple d’Imaginació: “Imagina un cotxe”. La persona l’imagina com vol: color, any, model, a la carretera, en autopista, tancat, de joguina, descapotable, amb gent a dins, sense ella, circulant, aparcat, a l’aire lliure, en un concessionari, en un desballestament, esportiu , monovolum, amb baca, tunejat, amb la sogra dins … les opcions imaginant són innombrables.

Exemple de Visualització: “Visualitza la compassió”. I quelcom sorgirà … no se sap què, és lliure i cada persona pot anar en línies totalment oposades: és tan lícit visualitzar un esquirol xinès-coreà menjant una gla que la paraula “compassió” al diccionari, com simplement visualitzar una pilota de tennis o tota la seqüència d’una pel·lícula … les formes en què l’Inconscient es pot manifestar no són innombrables, són infinites …

¿Visualitzar i / o meditar? 

Un altre dels conceptes amb els quals és possible confondre la visualització és amb la meditació.  En realitzar moments de meditació, el “aquí i ara” s’erigeix ​​com el màxim objectiu. En multitud d’ocasions, les meditacions persegueixen una finalitat concreta: gestió de l’estrès, recerca de pau interior, crear o consolidar una sensació de benestar, moments privats gaudint tot sol, augmentar les emocions positives (o convertir les negatives), millora de l’estat físic i immunològic … i realment les visualitzacions poden ser una eina usada per a meditar, depenent del mètode de meditació triat.

Per sí mateixes, les visualitzacions centren l’atenció en la imatge creada i desenvolupada. En les meditacions és possible que apareguin pensaments, idees o altres “interferències” que simplement cal acceptar i deixar-les passar. En canvi, en la visualització és possible posar el focus sobre la imatge que ha sorgit: explorar-la, entendre-la, tractar-la…

En definitiva, les visualitzacions són eines poderoses de gran utilitat en les consultes de Armoniom per tota la informació que ofereixen pel tractament terapèutic de la persona i per tot el potencial curatiu del qual disposen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *