Què és Armoniom…

Armoniom és la forma d’entendre, sentir i practicar la sanació vibracional per part de l’osteòpata Pascale Pech, fruits dels seus més de vint anys de professió tractant pacients de totes les edats (des de nadons fins a nonagenaris), gènere i condicions.

Armoniom no sorgeix perquè sí, sinó que el seu naixement ha estat gradual durant dues dècades i ha anat prenent forma i enriquint-se a cada passa i experiència viscuda de l’osteòpata. De fet, continua evolucionant i forma part del seu comès continuar fent-ho en el futur, ja que no existeix res fix, tot és energia en moviment.

Partint d’una base extremadament sòlida en la curació, com és l’Osteopatia, Pascale Pech ha anat adquirint, amb el pas del temps, habilitats gràcies a la vivència, la formació acadèmica i també la posterior pràctica i comprovació exitosa en la seva consulta privada. Diferents disciplines, adquisició d’eines variades, tractaments amb pacients de tot tipus i problemàtica, enriquiment personal amb perspectives sanadores d’antigues cultures mil·lenàries… tot això conforma l’essència d’Armoniom.

Es pot considerar que els pilars sobre els quals es recolza Armoniom serien els següents:

  • Concepció del cos humà de forma GLOBAL atenent a diversos components interrelacionats: físics, mentals, emocionals i espirituals.
  • Cerca de la/les CAUSA/ES o ORIGEN/S del dolor o malaltia, afecció o malestar de la persona.
  • Ús D’EINES MULTIDISCIPLINARS a la consulta.
  • Concepte d’AUTOSANACIÓ.

Al següent enllaç (en castellà) Pascale Pech. Tratamientos Osteopatía podràs trobar extensos llistats d’algunes de les patologies que Pascale Pech acostuma a tractar, ja que la varietat de mals o afeccions existents és tan elevada així com la diversitat de persones existents. Per tot això, Pascale Pech no guareix malalties; sana persones, tenint en compte les seves característiques intrínseques siguin del tipus que siguin i adaptant-se a elles.

De vegades, els patiments que pot sofrir una persona són merament mecànics, fruit d’algun cop o traumatisme esporàdic, però la majoria de les vegades (la immensa majoria ens atreviríem a dir) es defineixen per posseir dues característiques molt particulars relacionades entre elles: són recurrents i tenen una causa no tan “obvia” com es podria pensar.

Recurrents perquè determinades persones acostumen a tenir tendència a patir molèsties en les mateixes zones del cos de forma regular i això, de per si, ja és significatiu en si mateix.

I causa no tant obvia perquè, a voltes, la zona afectada i que produeix molèsties o dolor a la persona no sempre coincideix amb l’origen del dolor; pot passar que el desencadenant del component físic estigui localitzat en una altra part del cos i que en la causa jugui un paper molt important l’estat mental-emocional-espiritual de la persona. En aquest últim exemple es trobarien les somatitzacions: alteracions psíquiques es converteixen de forma involuntària i, sovint sense ser conscient, en símptomes orgànics, com si fossin cristal·litzacions.

L’Osteopatia és la base sobre la qual es recolza Armonion per al tractament del cos humà d’una forma global. Ara bé, poden ser necessàries altres disciplines per tal d’obtenir una sanació integral. A tall d’exemple es poden mencionar algunes com Nutrició, Moviment, Energia, Música, Meditació… Trobaràs més detalls sobre tot això en el primer post del blog publicat en aquesta web.

Armoniom no busca la curació del dolor per se, sinó que persegueix l’ Autosanació. En aquest sentit, la terapeuta disposa d’un ampli ventall d’eines a la seva disposició, per tal que sigui el mateix pacient qui s’involucri de forma activa en el seu procés de retrobament de l’equilibri perdut i sanació, això com de la connexió amb ell mateix.

Armoniom, per tant, no és únicament una forma de curar un dolor o una afecció, sinó una forma de sanar l’ésser humà en tots els seus nivells.