Hoʻoponopono

El Ho’oponopono és un art hawaià molt antic de resolució de problemes i modificació de pensaments i les seves principals eines són el perdó i la reconciliació, acompanyades de l’amor i l’agraïment. El significat genèric de la paraula Ho’oponopono és “Esmenar, corregir un error” i, a grans trets, se sosté sobre els següents pilars:

 1. Tot allò que hi ha a les nostres vides és un pensament, record o memòria que es pot deixar anar, esborrar o netejar.
 2. Som responsables de tot el que veiem i existeix en l’univers i allò que fem o pensem de forma individual afecta de forma global.
 3. El Ho’oponopono ajuda a esborrar els pensaments limitants per portar pau i equilibri a la vida.
 4. Els conflictes sorgeixen d’un mateix, no són imposats per la realitat externa, per això és possible esborrar-los.
 5. La Divinitat és qui neteja, nosaltres facilitem que així sigui.

A grans trets, aquest esmentat seria el cor conceptual del Ho’oponopono. Ara bé, cal conèixer no només com va sorgir aquest concepte, sinó les transformacions que ha anat experimentant al llarg dels segles, adaptant-se a cada època i tipus de societat per poder entendre realment la seva essència i la seva utilitat. Es podria considerar que van existir tres períodes importants que definirien l’existència del Ho’oponopono: pràctica tradicional, aparició de la sanadora Morrnah Simeona que va recollir i va actualitzar tot el llegat, i ús modern a partir del Dr. Ihaleakalá.

ORIGEN

Les diferents illes de la Polinèsia foren el bressol del Ho’oponopono i es considera que els primers habitants de Hawaii ja solien practicar aquest mètode (encara que no es fes servir pròpiament aquesta paraula), de manera que les referències es remunten al segle XVIII. Les investigacions d’historiadors revelen com en les cultures polinèsies existien algunes concepcions particulars referents a la sanació. A continuació, citem algunes d’elles, a tall d’exemple, tot i que no corresponen sempre a les mateixes zones o èpoques, però sí que s’observen patrons comuns:

 • Es creia que els errors comesos per les persones al llarg de la seva vida eren els causants de malalties.
 • En alguns casos, també hi havia un “intermediari”: els errors de les persones enfadaven als Déus i aquests enviaven malalties i càstigs a les persones.
 • De forma més detallada: la ira o conductes sexuals inacceptables també podien ser l’origen de malalties.
 • En altres casos, s’entenia que la malaltia, especialment d’un nen o jove, era conseqüència dels errors comesos pel pare (vist així en alguna societat) o per ambdós progenitors (en altres cultures).
 • També s’acceptava que les malalties eren un càstig per violar alguna llei espiritual.
 • Així mateix, la malaltia podia ser el resultat de tensions, ires, enuigs o absència de perdó entre membres d’una família o comunitat.

En tots aquests casos, la restauració i restabliment necessaris per a la sanació passava per la sol·licitud de perdó. En el cas d’ofensa als déus, era necessària la sol·licitud de perdó per mitjà de la presència d’un sacerdot que pregués o sanés i dirigís les oracions. Quan no existia aquesta presència solia prendre el comandament i la direcció de les oracions la persona de més edat i, per tant, més respectada d’una família o grup.

El Ho’oponopono, a més, requeria que la família o comunitat es reunís per realitzar conjuntament aquest procés d’oració, discussió, confessió, penediment, restitució i perdó.

SEGLE XX

Al 1976 Morrnah Simeona (1913 -1992), va recuperar i va unificar tota la tradició ancestral del Ho’oponopono i la va adaptar a la realitat social de la seva època i als nous temps moderns. Mitjançant el seu treball, aquest art hawaià va passar a ser entès com un procés de resolució de problemes no només en comunitat, sinó de forma més individual mitjançant un procés psico-espiritual.

Morrnah Nalamaku Simeona va ser la creadora de l’Auto Identitat mitjançant el Ho’oponopono. Ella va fundar Pacifica Seminars en els anys setanta, va ser reconeguda com una Kahuna lapa’au (sanadora) a Hawaii i distingida com un Tresor Vivent per l’Estat d’Hawaii en 1983.

Les idees de Morrnah Simeona estaven adaptades a la seva època quan, cada vegada més, les famílies i comunitats no vivien en un mateix espai i on la individualitat s’obria pas amb força, per això era necessària l’adaptació a través de l’Auto Identitat.

Són idees de Morrnah Simeona:

 Neteja, esborra, esborra i troba la teva pròpia PAU. On? Dins de tu.

El principal propòsit d’aquest procés és descobrir la divinitat dins d’un mateix. El Ho’oponopono és un profund regal que ens permet desenvolupar una mútua relació amb la Divinitat dins nostre i aprendre a demanar que, en cada moment, els nostres errors en pensament, paraula, acte i acció siguin netejats. L’objectiu d’aquest procés és essencialment aconseguir la llibertat, la completa llibertat del passat “.

Així mateix, Simeone introdueix per primera vegada la presència del Karma negatiu, on la persona acaba rebent i experimentat l’efecte de les accions causades a altres persones en un temps anterior.

HOʻOPONOPONO A L’ACTUALITAT

Les concepcions actuals del Ho’oponopono deriven de les últimes adaptacions realitzades pel Dr. Ihaleakalá Hew Len, deixeble directe de Morrnah Nalamaku Simeona i que va actualitzar el concepte i aplicació de l’Auto Identitat perquè fos més fàcil i aplicable a les societats modernes. El procés s’ individualitzà encara més i seguia permetent esborrar no només de la pròpia persona sinó de parents anteriors i ancestres.

Actualment, el Ho’oponopono és una eina usada en múltiples i variats àmbits i, de fet, també emprada en les consultes de Armoniom.

Quatre paraules constitueixen el cos conceptual de Ho’oponopono a través del qual s’articula l’esmena i correcció d’errors per part de la Divinitat. Aquestes quatre poderoses paraules guaridores s’han de repetir amb serena alegria i sent conscient que és la pròpia persona qui crea una situació difícil o els problemes, no els altres. Quan s’assumeix la responsabilitat i es neteja la memòria que crea aquesta situació, això s’acaba esborrant fins i tot de les altres persones.

Tot i així, aquestes quatre paraules que componen Ho’oponopono es recomanen no només davant d’un problema sinó de forma regular i diària i sense límit de repetició o de temps:

HO SENTO
En dir-ho, la persona se sent responsable davant d’una situació concreta, s’alça com a ​​responsable de la seva part pel dany causat. És un sentir per accions pròpies i per càrregues del passat, pròpies o familiars.

PERDONA’M
Es demana perdó com a reparació enfront de la Divinitat, és a dir, davant de la part més sàvia de l’ésser humà, tant se val el nom que se li vulgui adjudicar. Perdó per la part responsable que ha creat la situació i que la persona arrossega sense deixar anar.

GRÀCIES
És un agraïment a les memòries passades que s’han materialitzat en una situació concreta i aquesta situació ofereix una oportunitat de neteja de les memòries. La situació problemàtica el que fa és mostrar allò que ha de ser netejat. I és per això l’agraïment. Així mateix, és un Gràcies a la Divinitat per l’escolta rebuda.

T’ESTIMO
L’amor com a energia transformadora positiva. Es declara amor a les memòries passades i se les allibera de la situació conflictiva en què es troben. L’amor, al seu torn, restaura l’equilibri alterat per una energia que no era positiva i harmonitza. El que acostuma a provocar patiment és tot allò que s’ha creat sense amor, amb ràbia, menyspreu o desvalorització.

Mitjançant la pràctica del Ho’ponopono i, en concret, d’aquestes quatre paraules (Ho sento, Perdona’m, Gràcies, T’estimo) pràcticament al moment la ment es tranquil·litza, el subconscient es comença a netejar d’estrès i un estat de pau interior comença a aparèixer subtilment.

Quan el subconscient es neteja, quan es comencen a esborrar les memòries passades i el que aquest art hawaià definia com a dolenta programació és quan la persona es comença a obrir a aquella part Divina que hi ha a l’interior de cada persona. Gràcies al Ho’ponopono és possible deixar en mans de la Divinitat eel que passi a continuació, que és quelcom que ja no depèn de la persona, que ja ha complert la seva principal tasca: el perdó i la reconciliació.

No és missió de la pròpia persona la recerca de resultats a un nivell racional sinó el manteniment d’una ment tranquil·la i en pau interior que permeti que sigui la solució la que aparegui per si mateixa.

Fonts i referències:

– Pascale Pech
– Morrnah Simeona. Self-Identity through Ho’oponopono, Basic 1, Pacifica Seminars (1990)
– Joe Vitale. Cero límites: las extraordinarias enseñanzas del ho’oponopono, el método hawaiano para purificar tus creencias. Ediciones Obelisco, S.L. 2011
– https://triskelate.com/meditacion-hooponopono-frases-y-oraciones

1 thought on “Hoʻoponopono”

 1. Hello Pascale,

  I would like to tell about ho’oponopono, Dr. Hew Len and about Morrnah Simeona.

  Dr Hew Len published incorrect information about ho’oponopono, about his story in Hawaii State Hospital, about his job there and about the healings of the patients with Ho’oponopono in Hawaii State Hospital. Dr. Hew Len says in several interviews, articles, and in the book “Zero Limits” he healed his patients with a mantra (im sorry, please forgive me, i love you, thank you.). Thats incorrect, this are fake news.

  Morrnah Simeona (1913 – 1992) was a native hawaiian kahuna. She was the teacher of Michael Micklei and Dr. Stanley Hew Len. Michael Micklei accompanied Morrnah much time. He worked with Morrnah around 5 years together. Morrnah lived in Michael Mickleis and Yvettes home in Germany until she passed away in 1992. Michael Micklei translated Morrnah’s 14-step ho’oponopono to german. He has been authorized to do so by Morrnah Simeona.
  Michael Micklei knows Dr. Hew Len already at the time, while Dr. Hew Len worked in the Hawaii state Hospital in the 1980s. Michael Micklei and Dr. Hew Len gave togehter Ho’oponopono seminars. In the seminars were teached only the 14-step ho’oponopono process of Morrnah Simeona. Not a Mantra.

  Michael Micklei from Pacifica Seminars says, that Dr. Hew Len have in the Hawaii State Hospital his patients healed with Morrnah’s 14-step Ho’oponopono-Process. Never with a mantra.
  Morrnah Simeona adapted the traditional Ho’oponopono to today’s times and realities. She has developed a 14-step process. Everyone can learn and use it. This is a modern version of the traditional Ho’oponopono process. Morrnah has founded the “Pacifica Seminars” in the 1970s and then the “Foundation of I” to spread her 14-step ho’oponopono around the world. She made it possible for all people to solve their problems with her 14-Step Ho’oponopono.
  In September 1990, Morrnah and Yvette Mauri founded “Pacifica Seminars” in Germany (see http://www.pacificaseminars.de). Pacifica Seminars Europe is the only organization in Europe, where you can learn Morrnah’s original Ho’oponopono-process today, that was developed by Morrnah.

  Michael Micklei wrote in a comment to an another person:

  Quote:
  “…
  Dr. Len never healed in the mentioned hospital by only saying over and over “I love you” and “Thank you” to the “I”, Morrnahs word for the Source, for Divinity. Instead he used Morrnahs 12 (or 14) step process only, twice or three times a day. Every day he walked through the hospital he looked carefully to the patients, the doctors, his feelings. He taped this. And asked Divinity to heal his karmic bondages with these persons and matters. A hard job for three years. Divinity accepted the plea and healed. 2 persons were not healed, as there were no karmic bondages with Dr. Len.

  Morrnah gave him this kind of order to do so (and at that time he worked really for the good to help Morrnah for her special spiritual job) and in classes, we both attended between Nov. 86 and later, Dr. Len was always telling in detail at the beginning that he was doing exactly this, nothing else. NO mantra was mentioned, never. At that time, Dr. Len was a student of Morrnah like me, so why and how could he use a quite different way in the hospital – and at the weekend in classes he said the opposite? Morrnah was also complex clairvoyant, she could see and hear everything.

  All so called tools of Dr. Len (except 2 or 3) were developped by Dr. Len after 1992, which are only temporarily harmonizing or calming down – NOT cleansing, NOT being any ho’oponopono, as they are not mutual. They are (powerful) magic tools. They are not bad in itsself, but they block people to learn authentic ho’oponoponos – traditional ones or the one of Morrnah. People like those easy magic ways, they really think to heal karmic stuff of hundreds and more reincarnations by 11 words.

  It is clearly the good part of Joe Vitale’s job to spread the name of ho’oponopono from the time of “Zero limits” across the world – but the illusion is inclusive: people know the name, but did not hear about the real content of ho’oponopono or even forget it. Pls keep in mind Dr. Len’s words (received by his divinity) in Zero Limits: “I’ve been told to kill the Divine to be home.” To kill the Divine? Well, starting to take him out from the cleansing. This does not seem a path up to the mountain.
  mahalo for sharing.”

  End of Quote

  link to the full comment: https://www.facebook.com/Pacifica-Seminars-611710282175050/

  Dr. Hew Len never healed with a mantra “i love you, please forgive you, im sorry, thank you.” in Hawaii State Hospital. This mantra is not ho’oponopono, and it is not hawaiian.

  Nobody talks about Morrnah’s 14-step Ho’oponopono today. Morrnah’s Ho’oponopono is no longer known to anyone today. Many people were misinformed by Dr. Hew Len and by the Book “Zero Limits” and by another books and organisations. Dr. Hew Len does not speak about Morrnahs 14-step ho’oponopono-process anymore and he doesen’t speak about he healed his patients with Morrnah’s 14-step ho’oponopono-process in Hawaii State Hospital. The people are misinformed. What reason have Dr. Hew Len to tell this lie? I don’t understand it…

  Michael Micklei has written a report about Dr. Hew Len and the healings in Hawaii State Hospital that happend with Morrnah’s 14-step Ho’oponopono. Please let me share this link (is only in german language, please use Google tanslator to translate to your language):
  http://www.pacificaseminars.de/hawaii-state-hospital.htm

  Please share this information to another people 🙂 It is in the interests of all people.

  Aloha and greetings

  Patrice C.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *